Praktijkvoorwaarden:

Geachte Client,

Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen wil ik uw de volgende informatie geven over een aantal praktische zaken en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Dit om onduidelijkheden en vergissingen in de toekomst te voorkomen. Het gaat om het volgende:

Bij het eerste gesprek hebben wij uw zorgverzekeringsnummer en BSN nodig. Graag een identiteitsbewijs meenemen, verplicht.
Tevens is het noodzakelijk dat uw de behandelovereenkomst tekent voordat wij verder kunnen gaan met de intake.
Deze praktijkvoorwaarde en privacy policy maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen cliënt en therapeut. Het is eigen verantwoordelijkheid dat uw deze zaken goed door leest.

PraktijkAndijk biedt 4 verschillende therapieën die alle vrij toegankelijk zijn te weten:
-Fysiotherapie
-Podotherapie
-Acupunctuur
-Lifestyle-test (RADTS)

Fysiotherapie:

Voor een chronische indicatie (operatie, fractuur, chronische ziekte) heeft uw voor de fysiotherapeutische behandeling een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Voor een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed en pas vanaf de 21e behandeling wordt uit de basisverzekering vergoed.

Voor de fysiotherapie zijn met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. zIe lijst en logo’s op de website.
De kosten voor fysiotherapie zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar en de aanvullende verzekering.
De behandelingen voor fysiotherapie declareren we via VECOZO. Als uw basisverzekerd bent of geen recht meer heeft op vergoeding dan krijgt uw van ons een nota toegestuurd.

Podotherapie, Acupunctuur en Lifestyle-test
Bij deze 3 therapieën heeft uw een aanvullende verzekering nodig wilt uw voor vergoeding in aanmerking komen.De behandelingen dienen direct betaald te worden middels pin of contant. De cliënt dient zelf deze factuur in te dienen bij zijn zorgverzekering en is zelf verantwoordelijk voor eventuele vergoeding uit de aanvullende verzekering. Lees uw eigen zorgverzekeringspolis goed door.

Kosten behandeling:

Podotherapiezolen: €95,-
Fysiotherapie: afhankelijk van zorgverzekering
Acupunctuur: €90 intake en vervolg: €45,-
Lifestyle-test: €90 intake en vervolg €45,-

Afspraken annuleren en niet op komen dagen

Soms kan het gebeuren dat uw noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet uw dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur van te voren. Als een afspraak te laat wordt afgezegd of niet wordt nagekomen wordt een bedrag van €50 in rekening gebracht. De reden is dat er tijd is gereserveerd die niet meer is op te vullen.

Afspraken maken:
Via de mail krijgt uw van ons de behandelovereenkomst toegestuurd, deze kunt uw uitprinten en dan getekend meenemen naar de praktijk. Maakt uw telefonisch een afspraak dan vragen wij uw tevens een mail naar ons toe te sturen zodat wij alle voorwaarden en de behandelovereenkomsten naar uw kunnen opsturen. Bij het niet onderteken van een behandelovereenkomst kunnen wij uw niet behandelen.

Pas als wij bevestiging via de mail terug krijgen is uw afspraak definitief. Deze procedure geldt alleen voor nieuwe klanten. De behandelovereenkomst moet uw persoonlijk overhandigen met een handtekening. Deze scannen wij dan in en slaan hem op bij uw patiënten dossier. De papieren versie wordt versnipperd.

Diefstal:

PraktijkAndijk is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van uw eigendommen. Zorg dat uw niks van waardevols in de wachtkamer achterlaat. Neem al uw persoonlijke bezittingen mee de behandelruimte in.

Klachten:

Waar mensen werken is het mogelijk dat er misverstanden ontstaan. Misschien bent uw het met bepaalde zaken niet eens of bent uw ontevreden over de hulp of de bejegening.

Heeft uw vragen of klachten laat het dan weten, zo kunnen we het snelst handelen.
In de link kunt uw zien waar uw kunt zijn als uw een serieuze klacht heeft over de therapeut .
Link: -Centraal tuchtcollege over de gezondheidszorg
_KNGF(klachtencommissie)
_NVA (klachtencommissie)

Calamiteiten voorkomen:

Bij een calamiteit volgt uw de aanwijzingen van de therapeut op of de daartoe bevoegde instantie (politie, brandweer en ambulance).
Toestellen en andere apparatuur moeten op de voorgeschreven manier worden gebruikt. De werkwijze van de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling aan de cliënt uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke vorm van therapie en behandelsessie er verricht gaat worden.

Als er bezwaren bestaan tegen de behandeling dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.